Är du inte helt i balans? Undvik vanliga missar vid årsredovisning

Inte ett rött öre fel

Avrundningsfel kan ställa till det på sista raden. Se till att avrundningen är konsekvent och att det stämmer på slutraden!

Registrerat skatt på årets resultat?

Gör inte det!

Håll balansen

Har du fört över föregående års resultat till balanserat resultat – dvs fritt eget kapital – i balansräkningen? Då blir det fel!
Däremot ska föregående års utgående balans föras in som ingående balans. Då blir det rätt!

Skatteskulder på rätt ställe

Se till att skattefordringar hamnar i balansräkningen under kortfristiga fordringar, övriga fordringar.

Glöm inte att ta ett kliv ut i världen

Världen är stor och era intressenter, potentiella investerare och kunder finns i fler länder än Sverige. Med hjälp av en specialiserad översättningsbyrå för översättning av årsredovisningar kan ni ut till en global publik.

Lycka till!