Så arbetar ni effektivt med årsredovisningen – 5 smarta tips

1. Väl avgränsade ansvarsområden och strikta deadlines Den som är huvudansvarig för arbetet med årsredovisningen bör tydligt fördela underliggande ansvarsområden till bland medarbetarna. När varje person vet precis vad hens ansvarsområde är blir det färre oklarheter krig vem som gör vad. Sätt också strikta deadlines för när medarbetarna ska komma in med sitt material. 2.… Fortsätt läsa Så arbetar ni effektivt med årsredovisningen – 5 smarta tips