Är du inte helt i balans? Undvik vanliga missar vid årsredovisning

Inte ett rött öre fel Avrundningsfel kan ställa till det på sista raden. Se till att avrundningen är konsekvent och att det stämmer på slutraden! Registrerat skatt på årets resultat? Gör inte det! Håll balansen Har du fört över föregående års resultat till balanserat resultat – dvs fritt eget kapital – i balansräkningen? Då blir… Fortsätt läsa Är du inte helt i balans? Undvik vanliga missar vid årsredovisning

Fixa årsredovisningen själv – DIY i 4 steg

Steg 1. Plocka in gamla året Överför föregående års utgående balans (UB) som ingående balans (IB) för detta räkenskapsåret. Steg 2. Håll balansen Avstämning: Stäm av alla transaktioner (dvs verifikat) mot alla balanskonton. De siffror som finns från skattekontoutdrag och från banken ska överensstämma helt med siffrorna i balansräkningen. Steg 3. Dags att fixa själva… Fortsätt läsa Fixa årsredovisningen själv – DIY i 4 steg