Om oss

Dopply AB har kontor i Stockholm, Malmö och Lund och våra kunder finns runt om i Sverige samt utomlands. Vi har levererat kvalitativa facköversättningar åt företagskunder sedan 2006.

Dopply översättningsbyrå - Stockholm, Malmö, Lund

Våra kunder finns över hela landet.

Vi översätter främst facktexter, dokument och handlingar åt företag, myndigheter och organisationer. Med fler än 2000 erfarna facköversättare är vår språkbredd stor och vi arbetar med praktiskt taget alla efterfrågade språk. Kvalitetssäkring och sekretess är självklara komponenter i vårt arbete.

Fullservicebyrå

Dopply är en fullservicebyrå för översättningslösningar. Det innebär att vi kan hjälpa våra kunder med samtliga led i översättningsprocessen, från själva översättningen till färdigt tryckoriginal eller lokaliserad webbplats. Vid behov hjälper vi även våra kunder med språkgranskning, korrekturläsning, kreativt skrivande och copywriting. Efterhand som vi lär känna er som uppdragsgivare ökar också våra möjligheter att leverera tjänster anpassade efter era önskemål och förutsättningar. Vi strävar efter att vara en trygg språkpartner för våra kunder.

Jämn, god kvalitet

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och ämnesrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet, också under tidspress. Som beställare är det tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Det ger en god och jämn kvalitet i hela översättningsprocessen.

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklar del av vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare.

Enkelt och smidigt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Om originalarbete, textsättning eller layout behövs ordnar vi det. Genom att erbjuda enkla och effektiva lösningar frigör vi tid hos våra kunder.

Översättningar till rätt pris

Våra kunder efterfrågar givetvis översättningar till bra priser. Dopply översättningbyrås priser är bland marknadens lägsta för kvalitativa översättningar. Vi ser till affärsnyttan för er och föreslår alltid våra kunder de mest kostnadseffektiva lösningarna. Att vi kan erbjuda facköversättningar till låga priser ser vi som en stark konkurrensfördel.